NAVARA Novosedly a.s.

Kontejnerové nosiče hákové, třmenové, lanové, kontejnery všech typů, přestavby nákladních automobilů, prodej dílů nosičů kontejnerů výrobce NAVARA Novosedly a.s., AVIA strojírna Novosedly, a.s, PRAGA Novosedly….

Informace pro akcionáře:

Představenstvo společnosti NAVARA Novosedly a.s., IČ 46347445, se sídlem č.p. 54, 691 82 Novosedly, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 777, v souladu s ustanovením § 410 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, odvolává valnou hromadu společnosti NAVARA Novosedly a.s. svolanou původně na den 27. června 2019 v 15.00 hodin do Kulturního sálu na radnici v obci Novosedly na Moravě, č.p. 1. Valná hromada je odvolávána pro nedostatky v pozvánce na valnou hromadu.

O novém termínu a místu konání valné hromady budou všichni akcionáři neprodleně informováni způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích.

Kontakty:

NAVARA Novosedly a.s.

IČO: 46347445
Novosedly č.p. 54
691 82 Novosedly

Zbyněk Navara – člen představenstva
Jiřina Kadlečíková – člen dozorčí rady

Email: strojirnanovosedly@email.cz
Telefon: + 420 721 566 159

Výpis z obchodního rejstříku naleznete zde.